Wikia


Mohatu is de allereerste koning waarmee we kennis maken. Hij is de vader van Ahadi.

Schrijf hier de eerste paragraaf van je artikel.

Sectie kop Edit

Mohatu was de vader van Ahadi en dus de grootvader van Mufasa en Scar.

Sectie kop Edit

Schrijf hier het tweede sectie van je artikel. Vergeet niet een categorie toe te voegen, zodat mensen het artikel kunnen vinden.